Orhan Yücetürk

Orhan Yücetürk
Hem Malımdan Olmasam, Hem de Finansal Sıkıntılarımı Çözsem (Sat-Geri Kirala Yöntemi)

Kurlardaki yükselişler, faiz artışları, enflasyon baskısı, seçim atmosferi ve global ekonomi savaşları derken yurdumuz yatırımcıları iyiden iyiye yoruldular.

Hatta finansal darboğazlar ve kriz söylentileri tedirginliği daha da körüklemeye başladı. Mali tabloları nedeniyle yeni kredi bulmakta zorlanan yatırımcılara soluk aldıracak uygulamalar yok değil.

Sat - Geri Kirala Sistemi (Sale and Leaseback) mesela. Kurumlar Vergisi mükellefleri bu yöntemle aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınır ve taşınmaz mallarını 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama ve kiralama sözleşmesi sonunda tekrar sahip olma şartıyla finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ve kalkınma bankalarına satabilmektedir.

Sat-Geri Kirala sistemi ile gerçekleşen satış işlemi, geri kiralama işlemi ve kira süresi sonunda geri alma işlemlerinde uygulanan KDV istisnası, Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 5/1. maddesine göre bu uygulama kapsamında.

Kurumların aktifinde yer alıp satışa konu olan taşınmazlardan elde edilen kazancın tamamının Kurumlar Vergisinden istisna olması (istisna uygulanması için 2 tam yıl süreyle aktifte bulunma şartının olmaması), kiralanan taşınmazın geri satın alınmasında harç istisnası uygulaması (kiralama şirketine ilk satışta harç alınmaktadır), kiralama sözleşmelerinin damga vergisinden istisna olması ve kiralama ile ilgili faizlerin gider yazılarak Kurumlar Vergisi matrahından düşülebilir olması sistemin avantajlı yönlerini oluşturmaktadır.

Yazımın başında da belirttiğim gibi finansal sıkıntıları çözmek her zaman kolay olmayabilir ancak Sat - Geri Kirala Yöntemi ve benzeri uygulamalar ile mali tablolar iyileştirilebilir ve finansman açısından nefes alınabilir.    

Diğer Yazıları

KDV tevkifatı ve sorumlu sıfatıyla KDV beyanına dikkat

KDV Tevkifatı ve Sorumlu Sıfatıyla KDV beyanına ilişkin son değişikliğe değinmeden önce ticaret aleminde KDV açısından, vergi mükellefi ve vergi sorumlusu terimleri konusunda yaşanan kavram karm...

Koruma altına alınan Türk Lirası ile ilgili gelişmeler

Son dönemlerde Türk Lirasının diğer gelişmekte olan ülkelere nazaran daha fazla değer kaybetmesi ekonomi yönetimini harekete geçmeye zorlamıştı. Bu güne kadar yapılan ...