İnci Tunalı

İnci Tunalı
Headhunter Gözünden Yeni Nesil Lider Profili
iletisim@bursadabugun.com

İşimiz kilit noktadaki yönetici pozisyonlarına doğru adayı bulup önermek olunca ,on yılı aşkın süredir üst düzey yönetici seçme ve yerleştirme süreçlerinde yeralan bir profesyonel olarak , bugüne kadar görüştüğüm yüzlerce liderin ve yeni nesil liderlerin profilini, ortak özelliklerini, iş değişikliğini hangi şartların oluşması durumunda gerçekleştirdiklerini aktarmaya çalışacağım.

Son zamanlarda yaptığımız transferleri, göz önüne aldığımızda birçok alanda taşların yerinden oynadığını görmekteyiz. Bazı değerlerin yerini daha farklı değerlere bıraktığı, güç, hiyerarşi, kararlarda bağımsızlık gibi kavramların yerini, odağına insanı alarak, insana yapılan yatırımın en hızlı sonuç alınacak yatırım olduğuna inanan, ortak kararlar çerçevesinde, heyecan uyandırarak, dönüşüme liderlik eden daha farklı yönetim şekillerinin ortaya çıktığı şüphesiz.

Hepimiz değişimden bahsediyoruz.Dünya hızla değişiyor gelişiyor.Yaşadğımız bu değişim kuşkusuz iş dünyasınıda yakından ilgilendiriyor.Gördüğümüz en önemli değişimler yeni nesil liderler artık değişimin en önemli parçalarından biri değil bizzat değişimin yaratıcısı durumundalar. Bu değişimi gerçekleştirip, değişime liderlik edebiliyorsanız fark yaratıyorsunuz. Darwin'in dediği gibi, en güçlü olanlar değil, değişime en hızlı uyum sağlayanlar hayatta kalır.

Geleneksel yapıdaki son kararı veren yöneticiler de günümüz şartlarında maalesef çok şanslı gözükmemekteler. Başarılı liderleri incelediğimizde yeni nesil liderler, çoğu zaman altlarındaki kişilere danışarak beraber kararlar almaktalar ve olası tüm sorumlulukları beraber üstlenmekteler. Belkide heyecanı ve dinamizmi yaratan en önemli olgu bu kararlara ortak olmak ve kararların getirdiği dönüşüm sürecini beraber izlemek.Lidere, değişimin olduğu yerde ihtiyaç vardır. Son yıllarda giderek artan bir oranda liderlikten bahsetmemizin sebebi, bugüne kadar görülmemiş hızda bir değişimin içinde olmamızdan kaynaklanıyor.

Yeni nesil liderler şirket vizyonunu daha ileriye taşıyabilmek için astlarını güçlendirir ve şimdikinden farklı olarak gelecek görüş açısını geliştirip bunu alışılanın dışında bir motivasyon ve sinerji ile yapar. Bu profildeki liderlerin yönetim tarzları da kişiye ve duruma göre değişir. Standardize edilmiş bir yönetim tarzının başarısızlıkla sonuçlanacağını çok iyi bilirler ve astlarının profiline uygun yönetim tarzı geliştirirler. Burada kritik konu yönetim tarzının, kurumun kültürü ve değerleri ile tutarlı olmasıdır.

Yeni nesil liderlerin en önemli özelliklerinden biri aynı zamanda çok iyi bir dinleyici ve mentor olmalarıdır. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ve Google kurucusu Larry Page için Steve jobs harika bir mentordu. Bir organizasyonda yönetici geliştirme, coaching ve mentoring süreçlerinin başarılı bir şekilde uygulanması, gerek çalışanlar gerek organizasyon açısından çok yönlü yararlar sağlar.

Her yönetici, çalışanı için bir mentor olabilmeli, takım arkadaşlarının sahip olduğu potansiyelleri fark edip, onları başarılı bir şekilde yönlendirmeli ve rol model olabilmelidir.

 Yeni nesil lider profillerinin  iş değişikliğinde  ise  en önemli konu şirketin sektördeki konumu ve vizyonu, pozisyonun sorumluluk ve yetki alanı, yönetilecek ciro ve  tabiki maaş ve yan haklar.

Diğer Yazıları

Üst Yöneticilerimiz Global Firmaların Merceğinde

Ben ve ekip arkadaşlarım, son on yılda 10.000'in üzerinde üst düzey yönetici ile tanışma ve ilham veren hikayelerini dinleme şansına sahip olduk. Hem bu gözleml...