Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

TFF Tahkim Kurulu 14 Mart 2019 günlü (15) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. 

1. E.2019/53 - K.2019/106

Samsun Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Ömer Kandemir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 18.10.2018 tarih ve E.2018/530- K.2018/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2019/60 - K.2019/107

Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcu Emre Öztürk ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.12.2018 tarih ve E.2018/598- K.2018/671 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2019/61 - K.2019/108

Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcu Tunç Murat Behram ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.11.2018 tarih ve E.2018/593- K.2018/607 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2019/62 - K.2019/109

Teknik adam Mehmet Bülent Albayrak'ın Konya Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.12.2018 tarih ve E.2018/681- K.2018/672 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2019/63 - K.2019/110

Teknik adam Emrah Bayraktar'ın Galatasaray Sportif Sınai ve Tic.Yat. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.10.2018 tarih ve E.2018/503- K.2018/551 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

6. E.2019/84 - K.2019/111

İzmir Demir Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 16.02.2019 tarihli 109 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

7. E.2019/85 - K.2019/112

Küçükşapçı Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 16.02.2019 tarihli 109 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

8. E.2019/94 - K.2019/113

Anadolu Yıldızları Spor Kulübü'nün futbolcusu Özlem Karakılıç ile ilgili AFDK'nın 28.02.2019 tarihli E.2018-2019/1201 K.2018-2019/1605 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Anadolu Yıldızları Spor Kulübü'nün futbolcusu Özlem Karakılıç'ın hakeme saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/2-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2019/95 - K.2019/114

Anagold 24 Erzincan Spor Kulübü'nün futbolcusu Muhammed Enes Yılmaz ile ilgili PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/759 K.2018-2019/904 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Anagold 24 Erzincan Spor Kulübü'nün futbolcusu Muhammed Enes Yılmaz'ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 5 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezasının; futbolcunun eyleminin FDT 43. madde kapsamında "sert ve ciddi faul"olarak değerlendirilmesi suretiyle; 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılması ve para cezasının kaldırılması neticesinde; PFDK kararının 4 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2019/96 - K.2019/115

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/741 K.2018-2019/895 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8.kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney ÜstA ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2019/97 - K.2019/116

Sakarya Spor A.Ş.'nin futbolcusu Serkan Odabaşoğlu ile ilgili PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/749 K.2018-2019/908 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Sakarya Spor A.Ş.'nin futbolcusu Serkan Odabaşoğlu'nun rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2019/98 - K.2019/117

Aydın Spor 1923 Kulübü'nün futbolcusu Berkay Günay ile ilgili AFDK'nın 11.03.2019 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile

13. E.2019/99 - K.2019/118

Kartal Spor Kulübü'nün futbolcusu Azem Yavuz ile ilgili AFDK'nın 07.03.2019 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kartal Spor Kulübü'nün futbolcusu Azem Yavuz'un oyunun durduğu bir anda rakip takım futbolcusuna yumruk vurarak kural dışı harekette bulunması nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2019/100 - K.2019/119

Pendik Spor Kulübü'nün idarecisi Hakan Tekbıyık ile ilgili PFDK'nın 12.03.2019 tarihli E.2018-2019/770 K.2018-2019/920 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Pendik Spor Kulübü'nün idarecisi Hakan Tekbıyık'ın isim listesini imzalayarak belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT'nin 47/1-b. maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti ve 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

15. E.2019/101 - K.2019/120

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/742 K.2018-2019/893 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

Skandal kararı yarın imzalıyor Skandal kararı yarın imzalıyor

Bursa'da bir araya geldiler: ''Kadın dostu şehir konusunda çok iddialıyız'' Bursa'da bir araya geldiler: "Kadın dostu şehir konusunda çok iddialıyız"

Güneş Sistemi dışında keşfedilen gezegen sayısı 4 bine yaklaştı Güneş Sistemi dışında keşfedilen gezegen sayısı 4 bine yaklaştı

İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Erdoğan ve Bahçeli'den Yenikapı'da önemli açıklamalar! Erdoğan ve Bahçeli'den Yenikapı'da önemli açıklamalar!

Bursa'da kimse yüzüne bakmıyordu, en turistik mekan oldu Bursa'da kimse yüzüne bakmıyordu, en turistik mekan oldu

Bursa'da kamyonet devrildi: Yaralılar var Bursa'da kamyonet devrildi: Yaralılar var

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, gençleri askere uğurladı Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, gençleri askere uğurladı

Bursa'da hırsızlık şüphelileri kaza yapınca yakalandı Bursa'da hırsızlık şüphelileri kaza yapınca yakalandı

Bursa'da çiftlik kuran genç girişimci, tavuklarına Mozart dinletiyor Bursa'da çiftlik kuran genç girişimci, tavuklarına Mozart dinletiyor

Bursa'daki ölüm yoluna bariyerli önlem Bursa'daki ölüm yoluna bariyerli önlem

Bursa'daki otomotiv devinin işçileri yemekten zehirlendi Bursa'daki otomotiv devinin işçileri yemekten zehirlendi