'Kudüs' dini, tarihi ve edebi açıdan anlatıldı

'Kudüs' dini, tarihi ve edebi açıdan anlatıldı

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı bağrında taşıyan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.S.) İsra ve Miraç mucizesine şahit olan kutsal şehir Kudüs; bir çok farklı noktadan konunun uzmanları tarafından anlatıldı. Bu anlatılar "Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs" kitabından toplandı.

İbrahim Çelik, Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Doç. Dr. Özcan Güngör ve Dr. Necip Fazıl Kurt'un baş editörlüğünde; Arş. Gör. Halil İbrahim Doğan, Arş. Gör. Rukiye Aysun İnan ve Arş. Gör. Tuğba Özen'in editörlüğünde hazırlanan eser, DBY Yayınlarından çıktı. 

KİTAPTA YER ALAN MAKALELER 
Kitapta yer alan makaleler ise şöyle: 

"Hadis Kültüründe Kudüs ve Mescid-i Aksa (Dr. Öğr. Üyesi Ali Karakaş) 
Mescidü'l-Aksa ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi (Dr. Öğr. Üyesi Halil Kaya) 
Kudüs Vakıflarının Bugünkü Durumu ve Sûf Hareketinde İsrâ Algısının Tesiri (Doç. Dr. Mustafa Altunkaya) 
Süleyman'ın Emrinde Olan Cinler ve Mahiyeti Üzerine (Prof. Dr. Mehmet Ünal) 
İslâm Düşüncesinde Birlikte Yaşama/Kudüs Örneği (Prof. Dr. Ahmet Yıldırım) 
Evanjelik Hıristiyanlığın Eskatolojik Kudüs Algısı (Prof. Dr. Mustafa Bıyık) 
Kudüs'ün Selâhaddîn-i Eyyûbî'den Sonra Haçlılara Teslim Edilmesi (Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sarı) 
"Nebzetü'l-Menâsik": en-Nakşibendî el-Muradî'nin Hac Rehberi'nde Kudüs Bahsi (Dr. Şerife Eroğlu Memiş) 
Suriye Vilayeti, Devlet ve Maarif Nezareti Salnâmeleri'nde Kudüs (Doç. Dr. Yasin Yılmaz) 
XVI. Yüzyılda Kudüs'te Osmanlı Kanunlarının Sosyal Hayata Yansımasına Dâir Örnekler (Sevde Nur Güldiken) 
Bulunduğu Şehir İnşa Edildiği Alan, Mimarisi ve Süslemeleri Bakımından Kubbetü's-Sahra (Prof. Dr. Abdulkadir Dündar) 
İki Çağdaş Seyyah: Evliya Çelebi ve Nablusî'nin XVII Yüzyılda Kudüs'e Dair Anlatımlarının Karşılaştırılması ( Arş. Gör. Şeyda Nur Ersöz) 
Kudüs Harem-i Şerîfi Hakkında Unutulmuş Bir Eser: Târihçe-i Harem-i Şerîf-i Kudsî (Öğr. Gör. Muhammed İhsan Hacıismailoğlu) 
Kazan Tatar Aydını Ayaz İshaki'nin "İslam Memleketlerinde" Adlı Yol Hatıralarında Kudüs (Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin) 
Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Bir İslam Şehri Olarak Kudüs (Prof. Dr. Zeki Taştan) 
Siyer-i Veysî'nin Miraç Bölümü: Muhteva Özellikleri (Prof. Dr. Nuran Öztürk) 
Yusuf Akçura ve Ahmet Rasim'in Muhabir Mektuplarında Suriye'den Kudüs'e Uzanan Coğrafya (Dr. İbrahim Özen) 
Yüzyılın İlk Çeyreğinde Yazılmış Bir Mesneviye Göre Kudüs (Prof. Dr. Filiz Kılıç) 
Cebrâ İbrâhîm Cebrâ'nın Eserlerinde Kudüs İmgesi (Doç. Dr. Fatıma Betül Üyümez) 
Günümüz Âşık Şiirlerinde Kudüs (Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aydın) 
Servet-i Fünun Dergisi'nde Yayınlanan Görseller Üzerinden 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Kudüs ( Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuhoğlu) 
Edward Said'in Entelektüel Birikiminde Kudüs'ün Yeri (Hatice Bildirici) 
Edward Said'in Kudüslü Belleği ve Sürgünlüğün Felsefi Grameri (Dr. Öğr. Üyesi Feyza Şule Güngör) 
Kudüs'ün Başkent İlanı Haberlerinin Söylem Yapısının Çözümlenmesi (Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç) 
Türkiye Filistin ve Türkiye İsrail Ticari İlişkileri ( Dr. Öğr. Üyesi Meltem Keskin Köylü)" 

Restoran sahibi cinayetinde flaş gelişme Restoran sahibi cinayetinde flaş gelişme

Cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet Cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet

Öğrenci pansiyonunda yangın paniği Öğrenci pansiyonunda yangın paniği

Kadın polisi darp etti! Yakalandığında kopan saçları elinden çıktı Kadın polisi darp etti! Yakalandığında kopan saçları elinden çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi?

Bursa'da otomobil şans oyunları dükkanına daldı! Bursa'da otomobil şans oyunları dükkanına daldı!

Kayalıklarda intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti Kayalıklarda intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

Her satırı korkunç... ''Yalvardım kimse bir şey yapmadı'' Her satırı korkunç... "Yalvardım kimse bir şey yapmadı"

Saldırganın babası konuştu: ''Yaptıysa cezasını çeksin'' Saldırganın babası konuştu: "Yaptıysa cezasını çeksin"

İngiltere'de 'Brexit' için son nokta! İngiltere'de 'Brexit' için son nokta!

Kayınpederini öldürüp ormana attı Kayınpederini öldürüp ormana attı

İki yıllık ilişki hayatını mahvetti! ''Öldürülüp, öldürülmeyeceğimi ben bilmiyorum...'' İki yıllık ilişki hayatını mahvetti! "Öldürülüp, öldürülmeyeceğimi ben bilmiyorum..."

Bursa Mihraplı 'Şehitlik Anıtı'nın montajı yapıldı Bursa Mihraplı 'Şehitlik Anıtı'nın montajı yapıldı